Aktualnosci
Arch
PowrotDoStronyGlownej

Galeria

 

wspolpraca 01
wspolpraca 02

logotL 03

360 logoS1
KBLlogo2
waw
LogoPSL

Nadleśnictwo Lipka zaprasza.

 

Nadleśnictwo Lipka zaktualizowało projekty „Podgaje” i „Lipka nad Stołunią” i dołączyło trzecią mapkę „Szwajcaria Kiełpińska”. Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami i publikujemy zaproszenie.

Zapraszamy do „SZWAJCARII KIEŁPIŃSKIEJ”

Mapa obejmuje teren wokół leśniczówki Kiełpin. Jest on bardzo urozmaicony pod względem rzeźby, znajdziemy tu głębokie jary, strome zbocza i wzniesienia, na których pozostały wały po dawnych grodziskach. Duża ilość kurchanów (charakterystyczynch grup kamieni) świadczy o tym, że obszar ten był w przeszłości dość licznie zamieszkały. Lasy kiełpińskie są bardzo urokliwe: wiosną pokrywają je łany zawilców, latem zachwycają bujnością zieleni, jesienią mienią się kolorami liści, a zimą uśpione skłaniają do zadumy. Spacer z mapą nie jest tu łatwy, latem ścieżki zarastają bujną roślinnością, a jesienią skrywają je spadające liście, ale nawet początkujący orientaliści opierając się na główniejszych drogach i zwracając uwagę na rzeźbę terenu znajdą tzw. Punkty Kontrolne, z których kilka umiejscowionych jest przy „wyraźniejszych” drogach. Z czasem, pilnie „czytając” mapę z pewnością odkryjecie pozostałe punkty, a jest ich razem aż 35. Mapa, którą udostępniamy umożliwi Wam zaplanowanie ciekawego spaceru w naprawdę niezwykłym miejscu. Start ścieżki umiejscowiony jest na małym parkingu przy wylocie drogi prowadzącej do miejsca odpoczynku u podnóża Góry Zamkowej (jadąc drogą do leśniczówki należy skręcić w lewo przy tablicy „Obszar Natura 2000 Dolina Debrzynki”). W materiałach do pobrania oprócz mapy z wszystkimi punktami kontrolnymi dostępne są także mapy z czterema propozycjami tras: krótką łatwą, krótką trudną, długą łatwą i długą trudną. Propozycje te przedstawione są w formule stosowanej w orientacji sportowej tzn. kolejność zaliczania punktów jest narzucona, a punkty opisane za pomocą piktogramów.

Nadleśnictwo Lipka